Database Simplified Headline Animator

Database Simplified

Friday 28 October 2011

Create SNAPSHOT In SQL Server

SQL SERVER 2005 + (Only Enterprise Edition) 

SNAPSHOTS are read-only views of actual database of a  particular time and are really useful for sharing load for reporting purpose. You can have multiple snapshot against a single database.

Working of SNAPHOT ?

Suppose you have created SNAPHOT of database at 9:00 AM. You will see that (.ss) snapshot file size is very small initially and as you modify actual database data, the size of this (.ss)  file increases. This is because whenever user modifies actual database record the older records (only First time since snapshot was created) are moved to snapshot database file (.ss). This is done to maintain SNAPSHOT State. In our case it is 9:00 AM

So one must keep this in mind that if you are planning to have multiple snapshot then it may be an overhead and come up as performance bottleneck.

How To Create SNAPHOT ?

Syntax :Create database <SnapShotName> On
(Name =<ActualDatabase Data FileName >, FILENAME='.ss File Path')
As SNAPSHOT OF <ACtual Data Name>

How To Check Actual Database Data File Name ?

image

Example : To Create SNAPSHOTCreate database CDB_SNP On
(Name =CDB, FILENAME='D:\CDB_NSP_Data.ss')
As SNAPSHOT OF CDB
Go

As You Can Create Multiple SNAPSHOTCreate database CDB_SNP2 On
(Name =CDB, FILENAME='D:\CDB_NSP_Data2.ss')
As SNAPSHOT OF CDB
Go

 

See Your SNAPSHOT In SSMS Object Explorer

image

2 comments:

 1. dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Trước vẻ đẹp quyến rũ kìa thì bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ quỳ trước váy của các nàng.

  - Hỗn Thế Ma Vương là ai?
  Thượng Quan Uyển Nhi hỏi Mộng Tiêu Hồn.

  - Là một ma đầu chân chính, nếu ai rơi vào tay hắn cũng sẽ mất mạng, cho dù là Thanh Dương Lão Ma cũng vậy.
  Mộng Tiêu Hồn nhìn Thượng Quan Uyển Nhi rồi nói.

  - Vậy ngươi hãy cứu sư phụ ta ra cùng Thiến Nhi được không? Chẳng phải ngươi nói ngươi không sợ Thanh Dương Lão Ma kia sao ?
  Thượng Quan Uyển Nhi nói, hiện tại thì nàng đang nằm trong hay Mộng Tiêu Hồn nên nàng chỉ biết cầu khẩn, thật ra Mộng Tiêu Hồn cũng không phải là người xấu chẳng qua là tâm tính cáo chút khác biệt so với một thường nhân.

  - Ta không sợ hắn, nhưng ta lại ghét hắn, hơn nữa thực lực của hắn cũng không

  ReplyDelete